DRUK MAŁY FORMAT-2 DRUKOWANIE / KOPIOWANIE (ceny brutto)

CZARNO – BIAŁE

Papier
biały
80 g
NAKŁAD A4 A3
1 – 10 0,30 0,60
11 – 100 0,18 0,36
101 – 1000 0,12 0,24
1 001 – 10 000 0,10 0,20
pow 10 000 wyślij zapytanie
+ dodatek za drukowanie z pliku
kopiowanie z szyby*
1 – 50 0,35 0,70

* Kopiowanie z szyby to takie, które nie jest możliwe z automatycznego podajnika. Czyli książki, zeszyty, gazety, nadniszczone kartki (naderwane, klejone, pogięte), faktury, faksy, dokumenty wymagające skalowania.

DRUK MAŁY FORMAT-3 DRUKOWANIE / KOPIOWANIE (ceny brutto)

KOLOR

Papier
biały
90 gr
NAKŁAD A4 A3
1- 20 2,00 4,00
21 – 100 1,70 3,40
101- 300 1,20 2,40
pow 300 wyślij zapytanie

+ dodatek za drukowanie z pliku

plik zamknięty: *plt, *bmp, *tiff, *jpg, *cdr, *psd, itp.
plik otwarty: *dwg, dxf, itp
PAKIET OFFICE – za plik zamknięty uważamy pliki nie wymagające edycji, za plik otwarty uważamy pliki
wymagające edycji, za edycję takich dokumentów pobieramy opłatę wg cennika.