DRUK MAŁY FORMAT-2 DRUKOWANIE / KOPIOWANIE (ceny brutto)

DRUKOWANIE/KOPIOWANIE CZARNO-BIAŁE

Papier
biały
80g
NAKŁAD A4 A3
1-20 0,40 0,80
21-100 0,30 0,60
101-1000 0,20 0,40
1001-10 000 0,15 0,30
powyżej 10 000 wyślij zapytanie
+ dodatek za drukowanie z pliku
kopiowanie z szyby*
1 – 50 0,50 1,00

* Kopiowanie z szyby to takie, które nie jest możliwe z automatycznego podajnika. Czyli książki, zeszyty, gazety, nadniszczone kartki (naderwane, klejone, pogięte), faktury, faksy, dokumenty wymagające skalowania.

DRUK MAŁY FORMAT-3 DRUKOWANIE / KOPIOWANIE (ceny brutto)

DRUKOWANIE/KOPIOWANIE KOLOROWE

Papier
biały
90g
NAKŁAD A4 A3
1-30 2,60 5,20
31-100 2,20 4,40
101-300 1,70 3,40
powyżej 300 wyślij zapytanie

+ dodatek za drukowanie z pliku

1,00 pln – plik zamknięty: *plt, *bmp, *tiff, *jpg, *cdr, *psd, itp.
3,00 pln – plik otwarty: *doc(x), ppt(x), dwg, dxf, itp
PAKIET OFFICE – za plik zamknięty uważamy pliki nie wymagające edycji, za plik otwarty uważamy pliki
wymagające edycji, za edycję takich dokumentów pobieramy opłatę wg cennika.